SVÁTOSTI

Křest, svatba, pohřeb

Je třeba se domluvit s knězem.

 (kontakt: 603 282 975 a mailová adresa: faolomouc-smi@ado.cz)

Svátost smíření

Vždy půl hodiny před mší sv. nebo podle domluvy i v jiný termín.

(kontakt: 603 282 975 a mailová adresa: faolomouc-smi@ado.cz) 

Pohřeb

Možnosti:

1. Mše sv. v kostele, potom uložení do hrobu na hřbitově 

2. Mše sv. v kostele, potom odvoz k tichému zpopelnění 

3. Poslední rozloučení v krematoriu 

(kontakt: 603 282 975 a mailová adresa: faolomouc-smi@ado.cz)

Možnost domluvy křtu dětí i dospělých, svatby, pomazání nemocných, návštěvy nemocných doma i v nemocnici, pohřbu: telefonem nebo e-mailem.