Pravidelné bohoslužby

neděle    7.35 hod
středa   17.15  hod, 
kromě poslední středy v měsíci 


Pořad bohoslužeb

PROGRAM V 16. TÝDNU liturgického mezidobí

Svátky v týdnu:

Ne  01. 08. 18. neděle v mezidobí

Po 02. 08. Panny Marie, Královny andělů ( z Prociunkule)

St 04. 08. Památka sv. Jana Marie Vianeye, kněze

Čt 05. 08. Posvěcení římské baziliky Panny Marie (Panny Marie Sněžné)

Pá 06. 08. Svátek Proměnění Páně

Ne 08. 08. 19. neděle v mezidobí

MŠE SVATÁ VE SLAVONÍNĚ ÚMYSLY MŠI SVATÝCH VE SLAVONÍNĚ:

Neděle   1. srpna  od 7:00 příležitost k sv. smíření 7:35 mše svatá za Boží ochranu a pomoc pro nastávající maminku a její dítě

Úterý 3. srpna od 16:15 adorace Společenství Ježíšova Nejsvětějšího Srdce, 17:15 mše svatá:

Středa  4. srpna od 16:45 příležitost k sv. smíření  17: 15 mše svatá 

Neděle  8. srpna od 7:00 příležitost k sv. smíření 7:35 mše svatá  

Bohoslužby v Nemilanech: poslední středa v měsíci 17:15 hod.

Ohlášky

  • Telefon na duchovního správce je: 

 603 282 975 a mailová adresa:

faolomouc-smi@ado.cz

farní web: www.rimskokatolickafarnostslavonin.cz  

nové číslo účtu:    2974527002/5500

V případě křtu, svatby, pohřbu a návštěvy nemocného s udílením svatých svátostí se obracejte na výše uvedené kontakty.

  • Účastníci bohoslužeb dodržují: ústa i nos mají zakryté respirátorem, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje, zpěv je dovolen.
  • Možnost sv. smíření v kostele:

Středa 16:45 - 17:10 

Neděle 7:00 - 7:25  

  • V zákristii si můžete nechat zapsat úmysly mši svatých za svoji rodinu a příbuzné, žijící i ty, kteří již zemřeli, u příležitosti výročí narození a sňatků.
  • Požehnané dny prázdnin a dovolených s obnovením sil tělesných, duševních i duchovních Vám vyprošuje P. Antonín i s P. Františkem, a proto nezapomeňme a pamatujme každý den na modlitbu, každou neděli na mši svatou a svaté přijímání a neustále čerpejme milost k čistotě srdce z daru Božího milosrdenství ve svátosti smíření, kterou je možné vykonat vždy půl hodiny před každou mši svatou, případně po telefonické domluvě na farním telefonu: 603 282 975.