Pravidelné bohoslužby

neděle    7.35 hod
středa   17.15  hod, 
kromě poslední středy v měsíci 


Pořad bohoslužeb

PROGRAM V 29. TÝDNU liturgického mezidobí

Svátky v týdnu:

Ne 17. 10. 29. neděle v mezidobí

Po 18. 10. Svátek sv. Lukáše, evangelisty

Čt 21. 10. Bl. Karla Rakouského

Pá 22. 10. Sv. Jana Pavla II., papeže

Ne 24. 10. 30. neděle v mezidobí - Den modliteb za misie a sbírka na misie

MŠE SVATÁ VE SLAVONÍNĚ ÚMYSLY MŠI SVATÝCH VE SLAVONÍNĚ A NEMILANECH:

Neděle   17. října od 7:00 příležitost k sv. smíření 7:35 mše svatá za + syna, manžela a živou a + rodinu

Středa  20. října od 16:45 příležitost k sv. smíření  17: 15 mše svatá  

Neděle  24. října od 7:00 příležitost k sv. smíření 7:35 mše svatá 

Bohoslužby v Nemilanech: poslední středa v měsíci 17:15 hod.

Ohlášky

  • Telefon na duchovního správce je: 

 603 282 975 a mailová adresa:

faolomouc-smi@ado.cz

farní web: www.rimskokatolickafarnostslavonin.cz  

nové číslo účtu:    2974527002/5500

V případě křtu, svatby, pohřbu a návštěvy nemocného s udílením svatých svátostí se obracejte na výše uvedené kontakty.

  • Účastníci bohoslužeb dodržují: ústa i nos mají zakryté respirátorem, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje, zpěv je dovolen.
  • Možnost sv. smíření v kostele:

Středa 16:45 - 17:10 

Neděle 7:00 - 7:25  

  •  Výuka náboženství ve slavonínské farnosti probíhá vždy ve středu od 13 hodin na škole ve Slavoníně pro I. stupeň v třídě 1. B. 
  • Výuka náboženství pro středoškoláky probíhá vždy v úterý od 16:30 do 17:30 hodin na faře u sv. Michala pod vedením Mgr. Martiny Orlovské, Ph.D.
  • Biblické hodiny pro pracující začnou od 6. října, ve středu od 18:00 do 19:00 na faře sv. Michala. Sraz je vždy 5 minut před začátkem u vchodu fary. Vítaný je každý, kdo má zájem.
  • Říjen je každoročně měsícem modlitby svatého růžence, pamatujme doma ve svých rodinách, a také je možné modlit se růžence v společně v kostele. Ve středu před mši svatou a v neděli po mši svaté.

  • Příští neděli je sbírka na misie. Všem dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním

  • V zákristii si můžete nechat zapsat úmysly mši svatých za svoji rodinu a příbuzné, žijící i ty, kteří již zemřeli, u příležitosti výročí narození a sňatků.