Pravidelné bohoslužby

neděle    7.35 hod
středa   17.15  hod, 
kromě poslední středy v měsíci 


Pořad bohoslužeb

PROGRAM V TÝDNU PO 5. NEDĚLI VELIKONOČNÍ

Svátky v týdnu:

Ne 02. 05. 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Po 03. 05. Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

Čt 06. 05. Svátek sv. Jana Sarkandra

Pá 07. 05. 1. pátek v měsíci - den úcty k Nejsvětějšímu Srdci Páně,

So 08. 05. Panny Marie, Prostřednice všech milostí

Ne 09. 05. 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - den modliteb za pronásledované křesťany

MŠE SVATÁ VE SLAVONÍNĚ (Z DŮVODU ROZESTUPŮ- max. 10 % míst k sezení)

ÚMYSLY MŠI SVATÝCH VE SLAVONÍNĚ:

Neděle   2. května od 7:00 příležitost k sv. smíření 7:35 mše svatá a + babičku Břetislavu a Boží požehnání pro rodinu Hinerovu, Kubalíkovu, Temlíkovu a Hradilkovu

Úterý 4. května 16:15 adorace společenství Ježíšova Nejsvětějšího Srdce 17: 15 mše svatá

Středa  5. května od 16:45 příležitost k sv. smíření  17: 15 mše svatá 

Neděle 9. května od 7:00 příležitost k sv. smíření 7:35 mše svatá  za + Jindřišku Vašutovu a duše v očistci

Bohoslužby v Nemilanech: poslední středa v měsíci 17:15 hod.

Ohlášky

  • Telefon na duchovního správce je: 

 603 282 975 a mailová adresa:

faolomouc-smi@ado.cz

farní web: www.rimskokatolickafarnostslavonin.cz  

nové číslo účtu:    2974527002/5500

V případě křtu, svatby, pohřbu a návštěvy nemocného s udílením svatých svátostí se obracejte na výše uvedené kontakty.

  • Účastníci bohoslužeb dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu.


  • Možnost sv. smíření v kostele:

Středa 16:45 - 17:10 

Neděle 7:00 - 7:25  

  • Jelikož v této době nouzového stavu, kdy se konají bohoslužby v omezeném počtu věřících, není tedy ani prakticky možné přispívat při nedělních sbírkách na potřeby farnosti (energie, revize, údržba apod.), proto se na Vás obracím s laskavou prosbou podle Vašich možností o zaslání jakéhokoliv příspěvku na tyto výdaje formou bezhotovostního převodu na účet farnosti Olomouc-Slavonín 

(číslo účtu: 2974527002/5500). Všem dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.

- Zápis dětí do Církevní mateřské školy Ovečka v Olomouci je možný v době od 1. dubna do 11. května do 16.00 hod. Přijímáme všechny děti, jejichž rodiče souhlasí s křesťanskou výchovou. Náboženská orientace není podmínkou přijetí dítěte. Bližší informace na webových stránkách https://cms-ovecka.cz/.

Minulou neděli při sbírce na křesťanská media jste přispěli částkou 4.090,- Kč. Všem dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.

  • Prožíváme mariánský měsíc květen, v němž zvláště projevujeme úctu k Matce Boží Panně Marii v májových pobožnostech. Začínají ve středu půl hodiny před mši svatou (v neděli po mši svaté) modlitbou svatého růžence a také se pomodlíme Litanie k Panně Marii. Nezapomínejme také v rodinách na společnou modlitbu k Panně Marii.

  • Váš duchovní správce P. Antonín i P. František jsou s Vámi spojeni v modlitbě i při slavení mše svaté každý den. Přeji Vám do nadcházejících dnů stále otevřené srdce pro přijetí Božích radů a milostí a pokoj, který může dát jen On sám - náš Zmrtvýchvstalý Pán, který žije mezi námi.