Pravidelné bohoslužby

neděle    7.35 hod
středa   17.15  hod, 
kromě poslední středy v měsíci 


Pořad bohoslužeb

PROGRAM V TÝDNU PO 3. NEDĚLI VELIKONOČNÍ

Svátky v týdnu:

Ne 18. 04. 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Pá 23. 04. Svátek svatého Vojtěcha, biskupa a mučedníka

So 24. 04. sv. Jiří, mučedníka

Ne 25. 04. 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - příští neděli je sbírka na křesťanská média

MŠE SVATÁ VE SLAVONÍNĚ (Z DŮVODU ROZESTUPŮ- max. 10 % míst k sezení)

ÚMYSLY MŠI SVATÝCH VE SLAVONÍNĚ:

Neděle   18. dubna od 7:00 příležitost k sv. smíření 7:35 mše svatá za + rodiče Opletalovy a za duše v očistci 

Středa  21. dubna od 16:45 příležitost k sv. smíření  17: 15 mše svatá 

Neděle 25. dubna od 7:00 příležitost k sv. smíření 7:35 mše svatá   za + babičku Zdeňku

Bohoslužby v Nemilanech: poslední středa v měsíci 17:15 hod.

Ohlášky

  • Telefon na duchovního správce je: 

 603 282 975 a mailová adresa:

faolomouc-smi@ado.cz

farní web: www.rimskokatolickafarnostslavonin.cz  

nové číslo účtu:    2974527002/5500

V případě křtu, svatby, pohřbu a návštěvy nemocného s udílením svatých svátostí se obracejte na výše uvedené kontakty.

Na základě usnesení Vlády ČR z 23. 12. 2020 je povoleno, aby se s platností od 27. prosince účastnilo bohoslužeb takový počet osob odpovídající 10% míst k sezení. Dále dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu.

  • Možnost sv. smíření v kostele:

Středa 16:45 - 17:10 

Neděle 7:00 - 7:25  

  • Jelikož v této době nouzového stavu, kdy se konají bohoslužby v omezeném počtu věřících, není tedy ani prakticky možné přispívat při nedělních sbírkách na potřeby farnosti (energie, revize, údržba apod.), proto se na Vás obracím s laskavou prosbou podle Vašich možností o zaslání jakéhokoliv příspěvku na tyto výdaje formou bezhotovostního převodu na účet farnosti Olomouc-Slavonín 

(číslo účtu: 2974527002/5500). Všem dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.

- Zápis dětí do Církevní mateřské školy Ovečka v Olomouci je možný v době od 1. dubna do 11. května do 16.00 hod. Přijímáme všechny děti, jejichž rodiče souhlasí s křesťanskou výchovou. Náboženská orientace není podmínkou přijetí dítěte. Bližší informace na webových stránkách https://cms-ovecka.cz/.

  • Váš duchovní správce P. Antonín i P. František jsou s Vámi spojeni v modlitbě i při slavení mše svaté každý den. Přeji Vám do nadcházejících dnů stále otevřené srdce pro přijetí Božích radů a milostí a pokoj, který může dát jen On sám - náš Zmrtvýchvstalý Pán, který žije mezi námi.