"Všemohoucí, věčný Bože, Tys povolal svatého Ondřeje za apoštola, aby hlásal evangelium a byl pastýřem Tvé církve; na jeho přímluvu stále ochraňuj a veď všechen svůj lid. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen."(závěrečná modlitba z breviáře)  

Nadcházející události 

Při pohledu na Olomouc od jihu vytváří zvláštní dominantu v předměstské části prospektu vysoká jehlanovitá věž kostela sv. Ondřeje ve Slavoníně. Při bližším pohledu rozeznáme v průčelí kostela mohutnou zvonici s renesančním cimbuřím.

Farní kostel je zasvěcen sv. Ondřeji, který byl prvním apoštolem a bratrem Šimona-Petra. Jeho socha je na hlavním oltáři uprostřed a jeho atribut je kříž do písmene X na jakém byl ukřižován. Po stranách je sv. Petr a Pavel. Na stropních obrazech je znázorněn Ježíš, jak povolává Ondřeje a další rybáře, aby jej následovali. Na druhém obraze již hlásá Ondřej Boží slovo lidem (v jižním Rusku a na Balkáně) a na třetím obraze je jeho ukřižování v Patrasu.

 srpen 2021

Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem (Apoštolátu modlitby) na rok 2021

1. Všeobecný úmysl
2. Evangelizační úmysl
3. Národní úmysl

Evangelizační úmysl: Církev

Modleme se za církev, aby přijímala z Ducha Svatého milost a sílu obnovovat se ve světle evangelia.

Národní úmysl: 

Děkujeme za prázdniny a dovolené a prosíme za všechny, kdo potřebují oddech; ať přijmou k odpočinku i Ježíšovu nabídku: "Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím." (Mt 11,28)

za aktuální dění u nás i ve světě:

 • Za papeže Františka
 • Za nového arcibiskupa a za obrácení k Dobru pro současné vedení pražské arcidiecéze
 • Za zastavení šíření pandemie všude ve světě a dobrou funkčnost vakcíny
 • Za to, abychom uměli v následujících volbách správně rozlišit strany, které skutečně hájí křesťanské hodnoty a ne se jimi jen zašťitují

 za potřeby naše i našich blízkých:

 • Za lidi ve vězeních, hlavně za ty nespravedlivě odsouzené
 • Za požehnání pro odpočinek a načerpání či obnovení sil přes léto
 • Za prázdninové akce pro děti, mládež a mladé, ale i rodiny
 • Za požehnání pro budování blízkých vztahů a obnovu a uzdravení, kde je to potřeba
 • Za světlo pro všechny, kdo něco hledají, aby neztráceli naději, že najdou
 • Za manželství v rozvodovém řízení
 • Za novomanžele a snoubence
 • Za těhotné maminky
 • Za kněze, zvlášť za ty na misiích a ve službách v chudých zemích
 • Za všechny nemocné a naše blízké, kteří jsou v nemocnicích
 • Za umírající a jejich rodiny
 • Za zemřelé z našich rodin

Denní modlitba apoštolátu modlitby

Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti v něm nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, to všechno přináším jako svou nepatrnou oběť zvláště na úmysly Svatého otce a našich biskupů. 

ÚVAHY NA TENTO MĚSÍC